Домакинство на природен газ пести около 400 лева през отоплителния сезон

30 Септември 2014

Около 400 лева по-малко би отделило едно четиричленно домакинство тази зима, ако отоплява апартамента си на природен газ. Според изчисленията на Овергаз месечната сметка за жилище от 80 квадратни метра през отоплителния сезон ще възлиза на 150 лева. За сравнение за отопление и гореща вода на същата площ с новата цена на електричеството това домакинство ще трябва да задели от месечния семеен бюджет 220 лева*.

 

В момента цената на природния газ е с 30% по-ниска от тази на електричеството или 11,9 лв./ кВтч с ДДС срещу 17,3 лв./ кВтч с ДДС. С приемане на увеличението на електроенергията с 10% разликата ще се увеличи на повече от 35%.

 

По-ниската цена на природния газ гарантира по-голяма сигурност при планиране на месечните битови разходи, както и възможност за спестяване в дългосрочен план. Доказателство за това са данните от отоплителен сезон 2013/2014, когато газифицираните домакинства спестиха 14 милиона лева, а производството и обществено-административния сектор, които използват синьо гориво вместо мазут и нафта, икономисаха 125 милиона лева**.

 

Освен финансова сигурност, използването на природен газ вместо електричество се отразява позитивно и на състоянието на околната среда. За последните 13 години са спестени 4 милиона тона емисии на атмосферата – въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах. Общините с най-голям брой газифицирани домакинства в страната спестяват над 65% от общия брой емисии на вредни вещества и парникови газове на въздуха. „Зелените" отличници са София, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Монтана, Ямбол и Варна.

 

Природният газ не е единствената енергийна алтернатива на електричеството, но спрямо критериите за цена, ефективност, удобство и екологичност няма конкуренция. За това говорят и цифрите - 60% от газифицираните домакинства в страната са сменили електричеството с природен газ. 

 

 

* В случай, че обсъжданото увеличение на цената на тока бъде прието и  крайната цена за битови потребители се увеличи до 18,9 лв./ кВтч с ДДС (при все още актуална към 30 септември 2014 година цена от 17,3 лв./ кВтч с ДДС).

 

** Данните са за газоразпределителната мрежа на Овергаз за 2013 година.

Bookmark and Share