Екип

Димитър Шангов  – Изпълнителен директор на „Си Ен Джи Екогаз” АД

 

Образование:

 

1996 - 2001 – Доктор по икономика и управление;

1989 - 1995 – Магистър по икономика.

 

Професионален опит:

 

От 2009  г. – изпълнителен директор на  „Си Ен Джи Екогаз” АД

;

 

От 2006 – 2009 - управител на СД „Бургусбус – Господинов и Сие”, гр. Бургас;

 

От 1995 – 2006 -  преподавател по икономически и управленски науки в университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас.

 

Чужди езици:

 

Владее английски език. Ползва руски език.

---------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Офис Бургас

Свилена Панорова

Е-mail: s_panorova@cngekogas.com
тел. 056 813 643

Отдел „Търговия с КПГ”

 

 

Николай Брадатов

Г-н Николай Брадатов е гл.експерт в отдел "Търговия с компресиран природен газ" в "Овергаз Си Ен Джи" АД.

Г-н Брадатов е завършил Стопанска логистика в Университета за национално и световно стопанство и е специализирал инженерна логистика в Техническия университет в София. 

E-mail: n_bradatov@cngekogas.com

тел. 056/ 813 643

Отдел „Логистика”

Костадин Будаков

тел. 056/ 813 643

Метанстанция Бургас

Тел.: 0882 17 41 04

Метанстанция Камено

Тел.: 0882 17 41 05

Bookmark and Share