Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

18 Юли 2014
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

за преценяване необходимостта от ОВОС

 

за инвестиционно предложение

 

„Проект за провеждане на търсещо сондиране за нефт и/или газ в района на блок «1-18 Тракия»

 

Ръководител проект „Тракия"

/Д. Мерачев/

 

Юни 2014г.

 

Изтегли файла: ТУК

Bookmark and Share