КЗК се произнесе по жалба на Овергаз за злоупотреба с господстващо положение на пазара на природен газ

30 Юли 2014

В свое решение от 29 юли 2014 година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе по жалба на петте дъщерни газоразпределителни дружества на Овергаз. Антимонополният орган наложи глоба от над 23 милиона лева на „Булгаргаз" за злоупотреба с господстващо положение на пазара на природен газ в България*.

 

Жалбата на Овергаз бе продиктувана от условията в едностранно изготвени от „Булгаргаз" анекси, според които клиентите на обществения доставчик се задължават да заявят завишени годишни количества за потребление. Според тези клаузи газоразпределителните дружества автоматично дължат неустойки при по-ниска консумация от заявените количества природен газ.

 

В  тези анекси „Булгаргаз" е въвел правото си за едностранно прекратяване на договорите, независимо от забраната за това в закона,отчетоха също от КЗК. При отказ да подпишат въпросните анекси газовите дружества рискуват да останат без доставки на природен газ за следващата календарна година.

 

С тези свои действия „Булгаргаз" ограничава условията за конкуренция на пазара на природен газ. Пренебрегва се правото на свободно търговско договаряне и се налагат едностранно клаузи и формули за изчисление, които противоречат на пазарната логика и законовата рамка. Подобни практики възпрепятстват развитието на сектора, респективно влошават условията за доставчиците и потребителите на синьо гориво у нас.

 

Правото на свободна конкуренция и защитата на интереса на българските домакинства и промишлените предприятия винаги са били от първостепенно значение за Овергаз. Компанията ще продължи да сигнализира отговорните институции при нарушения на правилата на пазара на природен газ у нас.

 

* по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията

Bookmark and Share