Летните стажантски академии са успешен модел за интеграция на младите кадри в бизнеса

08 Юли 2015

Професионално поле за развитие на 20 бъдещи висшисти от български и чуждестранни университети ще осигури Овергаз през това лято. „Маркетинг”, „Човешки ресурси”, „Развитие на пазара”, „Управление на себестойността”, „Проектиране”,„Вътрешни комуникации”, „Счетоводна регистрация и контроли” са част от процесите в газоразпределителното дружество, където младежите ще направят първите си професионални стъпки и  ще се сблъскат с реална работна обстановка.

 

Над 650 са преминалите обучение студенти в Професионалната академия на газовото дружество за осем години. Студентите определят като най-ценни практическите знания и умения, който получават по време на работата си в компанията.

 

Ментор, въвеждащо обучение, мениджърски училища, тиймбилдинг и кариерно консултиране са застъпени в индивидуалните програми на стажантите по време на техния престой от един до три месеца в компанията. В края на стажа е предвидена и атестация, а най-добре представилите се ще бъдат назначени на постоянен трудов договор.

 

Динамичността на пазара на труда повишава необходимостта от ранна интеграция на младите кадри*. През последните години летните стажантски академии се доказаха като най-успешния модел за подготовка на млади професионалисти в бизнеса. Все повече компании у нас залагат на този подход в политиките си за развитие на човешките ресурси. Овергаз е една от първите, въвели платените летните стажантски практики през 2007-ма.

 

Припомняме ви, че според доклада на Европейския парламент от 2013-та година на територията на Европейския съюз над 5,5 милиона души на възраст до 25 години са безработни. В проучването се изтъква като основна причина за младежката безработица освен икономическата криза, липсата на опит и проблема с неотговарящите на потребностите на пазара на труда квалификации на младежите.

 

* Изследване на Института за пазарна икономика

Bookmark and Share