Локални компресорни станции

Доставка на компресиран природен газ до бензиностанции/локални компресорни станции

                 

                                                     захранване с природен газ

                                                          

                                                                                             компресиране

                                                                                             

                                                                                                                    отчитане к-во

                                                                                                               

Техническият способ за доставка предвижда стацинарно разполагане на контейнер с компресор и  олекотени композитни бутилки на територията на мобилната компресорна станция.

Газопакета съставен от олекотени композитни бутилки, служи като буферен резервоар.

Снабдяването на мобилната компресорна станция се извършва с трейлер за доставка на компресиран природен газ.

Компресора използва за гориво природен газ. По този начин се елиминират потенциалните проблеми с осигуряване на достъп до електрическата система и се съкращава времето за изграждане на мобилни компресорни станции.

                                              
  

Bookmark and Share