Нашенски екоуроци за подрастващи с международна награда

09 Юни 2015

Проектът на Овергаз „Опознай природата и я опазвай" получи първа награда в категорията „Екологично възпитание и просвещение" на Международната инициатива "Екологична култура. Мир и съгласие". Газовата компания се пребори за първото място в оспорвана надпревара с 94 кандидатури от различни страни в конкурса на Неправителствения екологичен фонд „Вернадски"*.

Вече седем години Овергаз организира екологични уроци, чрез които се стреми да възпитава у подрастващото поколение активно и отговорно отношение към природата. По интерактивен начин учениците от 5-ти и 6-ти клас на столичния учебен комплекс „Българско школо" се запознават със защитени територии, растителни и животински видове и начините за тяхното опазване.

В рамките на „Опознай природата и я опазвай" през годините децата поставиха 70 къщички за застрашените пойни птици в района на Природен парк „Витоша", пуснаха на свобода в Централен Балкан белоглавия лешояд Фредо, посетиха ботанически градини, пещери и защитени горски масиви.

* Инициативата „Екологична култура. Мир и съгласие" се реализира от Неправителствения екологичен фонд „Вернадски", екологичните организации Грийнлайт и Грийнлайф и с подкрепата на множество държавни институции и неправителствени организации от 2012 година насам. Организаторите целят да подкрепят и насърчат проекти, разработки и идеи в областта на формирането и развитието на екологичната култура у обществото.

Bookmark and Share