Проект осигурява по-добри условия за щъркелите

17 Юли 2014

Минимални рискове за най-разпознаваемите птици в следствие от стопанската дейност и съвременното земеделие и по-добри условия в градска среда са целите на проекта „Бял щъркел: Опазване на биоразнообразието", финансиран от Европейския делови конгрес. Той се реализира едновременно в Русия, Армения, България, Чехия и Словения. Главен координатор на инициативата и в петте страни е Овергаз.
 

Първият етап от инициативата се проведе в периода юни – юли 2014 година и обхвана 120 населени места в България със засилена популация на щъркели, в които специалистите от неправителствената природозащитна организация „Зелени Балкани", партньори по проекта, наблюдаваха и описаха над 130 гнезда. Впечатления им до момента са, че птиците предпочитат градската среда за свой дом, а голяма част от техните гнезда са основно разположени върху необезопасени електрически стълбове. Това ги прави лесно достъпни, а птиците уязвими на градските условия и често потърпевши от стопанска дейност, сеч на подходящи за гнездене дървета и други.

 

Заключителните резултати ще станат ясни в края на октомври тази година, когато официално приключва и първата фаза на инициативата. Резултатите ще помогнат за елиминирането на рисковете и подобрение на условията, в които щъркелите живеят и се размножават, и ще осигури и нови такива. Ще бъдат изработени специални платформи, които да предпазват птиците и гнездата им от токови удари, ще бъдат маркирани щъркелчета от предварително определени гнезда и ще се работи за оптимална информираност и сътрудничество на местно и международно ниво с цел белият щъркел да бъде защитен. 

 

Белият щъркел е наричан „природен еколог и един от най-чувствителните индикатори за състоянието на околната среда". От векове се смята, че щъркелът носи и добра поличба. Прелетната птица е символ на плодородието и благополучието

Bookmark and Share