„Мисия” на „Си Ен Джи Екогаз” АД

 

Мисията на „Си Ен Джи Екогаз” АД е да превърне природния газ в достъпна алтернатива на другите енергоносители за обществото, в райони където не съществува газоразпределителна мрежа или нейното изграждане е планирано за близкото бъдеще, като по този начин осигури възможност на потребителите да използват предимствата на екологично чистият природен газ.

                                            

Bookmark and Share