„Си Ен Джи Екогаз ” АД – профил на компанията

Участва в развитието на пазара на природен газ до крайни клиенти в България, чрез реализацията на проект “Виртуален газопровод”.

Извършва консултиране на клиенти по въпросите на употребата на природен газ.

Притежава и управлява собствени активи за транспорт и съхранение на компресиран природен газ, с капацитет позволяващ доставки на територия на цяла България.

Притежава и управлява собствена компресорна станция в гр. Камено, както и локална компресорна станция за зареждане на автомобили в гр. Бургас.

Един от най – активните участници, в развитието на пазара на компресиран природен газ в страната.

Bookmark and Share