10 ноември 2010

 


215 служители на най-голямата частна газова компания в страната завършиха успешно обучението си по проекта на дружеството за повишаване на професионалната квалификацията „Овергаз – повече знание за чиста енергия”. Инициативата е финансирана от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

02 ноември 2010

5,7 милиона лева от разходите си за енергия спестиха от началото на 2010 година клиентите на „Овергаз Изток” АД в Ямбол, защото използват природен газ, вместо нафта, електричество и мазут. За сравнение – икономиите за същия период през 2009 година са за 2,8 милиона лева.

Bookmark and Share