30 Юли 2014

В свое решение от 29 юли 2014 година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе по жалба на петте дъщерни газоразпределителни дружества на Овергаз.

18 Юли 2014
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

за преценяване необходимостта от ОВОС

 

за инвестиционно предложение

 

„Проект за провеждане на търсещо сондиране за нефт и/или газ в района на блок «1-18 Тракия»

 

Ръководител проект „Тракия"

/Д. Мерачев/

 

17 Юли 2014

Минимални рискове за най-разпознаваемите птици в следствие от стопанската дейност и съвременното земеделие и по-добри условия в градска среда са целите на проекта „Бял щъркел: Опазване на биоразнообразието"

09 Юли 2014

„Най-важната ценност за всеки човек трябва да е трудът" са думите, които г-н Сашо Дончев, изпълнителен директор на Овергаз, завеща на 26-те младежи в осмото издание на Стажантската академия на най-голямата

03 Юли 2014

За шеста поредна година Фондация „Млада България" спази традицията си и награди първите пет училища с най-много участници в осмото издание на международното състезание Лингвистично кенгуру.

Bookmark and Share