Алтернатива зачиста енергия

Водени да бъдем различни

Услуги

Нашата основна цел е да достигнем до всички наши потребители на време

  • Доставка на КПГ до големи стопански потребители

  • Доставка на КПГ до локални мрежи

  • Доставка на КПГ до битови потребители

  • Доставка на КПГ до социални и Обществено-Административни учреждения

Вижте повече

Приложения

Техническият способ за доставка предвижда стационарно разполагане на батерия от бутилки или платформа според индивидуалните характеристики на потребление на всеки клиент.

Батерията се допълва, а платформата се подменя, след предварително отправена заявка от страна на клиента.

Вижте приложенията

Битови потребители

Природният газ е сред най-търсените възможности за удовлетворяване на нуждите за отопление и БГВ на домакинствата.

В началото на 21 век природният газ е най-евтината алтернатива на течните горива, при която категорично се редуцират разходи и се щади околната среда

Метан станции

Вижте всички наши метан станции в България и къде може да ги откриете

Вижте картата