Услуги

Запознайте се с най-икономичното гориво и неговите приложения в ежедневието

Природният газ е един от най-евтините енергоизточници за дома и най-популярния избор за отопление, готвене и топла вода в Европа. Уредите на природен газ са икономични. С тях се отоплявате, готвите и си осигурявате топла вода срещу много по-малко количество енергия. Коефициентът на полезно действие на газовото оборудване е почти 100%.

  • Да осигури необходимото количество компресиран природния газ в Точното време
  • Да осигури компресираният природен газ в желаната от клиента точка на потребление
  • Да осигури природния газ в необходимото на клиента Количество и качество
  • Да осигури природния газ при Оптимални разходи
Вижте услугите

Доставка на КПГ до битови потребители

Техническият способ за доставка предвижда стационарно разполагане на батерия от бутилки при клиента.

Батерията се допълва от камион за превоз на компресиран природен газ, след предварително отправена заявка от страна на клиента.

Доставка на КПГ до бензиностанции/локални компресорни станции

Техническият способ e стационарно разполагане на контейнер с компресор и олекотени композитни бутилки като буферен резервоар.
Снабдяването се извършва с платформа или трейлер за доставка и съхранение на необходимото количество КПГ.

Доставка на КПГ до големи стопански обекти

Техническият способ предвижда разполагане на платформа или трейлер/и на площадката на клиента.
Подмяната се извършва при достигане на "критично ниво на запаса" на площадката.
Критичното ниво във всеки конкретен случай се определя според технологичните характеристики на инсталираните мощности и характера на потребление на всеки клиент.

Доставка и обезпечаване с КПГ на локални газоразпределителни мрежи

Чрез проекта "Виртуален газопровод" обезпечаваме локални мрежи на територията на страната неприсъединени към националната газопреносна мрежа.